Κάμερες Υψηλής Ταχύτητας iX-Cameras

Η παρακολούθηση και η ανάλυση φαινομένων, των οποίων η εξελικτική πορεία λαμβάνει χώρα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οδήγησε στην κατασκευή καταγραφικών μέσων ικανών να αναπαράγουν τα συγκεκριμένα φαινόμενα με πολύ αργή κίνηση. Αυτό επιτεύχθηκε με την δυνατότητα καταγραφής βίντεο με περισσότερα καρέ από αυτά που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι. Η Olympus ως πρωτοπόρα στον σχεδιασμό και την παραγωγή καμερών υψηλής ταχύτητας, κατάφερε να εξελίξει την σειρά i-SPEED και να προσφέρει στην ερευνητική κοινότητα κάμερες με δυνατότητα καταγραφής έως και 1.000.000 καρέ το δευτερόλεπτο. Παράλληλα, μοντέλα i-SPEED με προσαρμοσμένες δυνατότητες διατίθενται και χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες με σκοπό την επίλυση προβλημάτων κυρίως σε γραμμές παραγωγής, όπως συσκευαστήρια, εμφιαλωτήρια, χαρτοποιίες, κλωστήρια.

Σήμερα η iX-CAMERAS συνεχίζει την εξέλιξη των i-SPEED, βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της Olympus και προχωρά ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας την καινούργια σειρά i-SPEED 7. Οι νέες i-SPEED 7 καινοτομούν προσφέροντας την μεγαλύτερη ανάλυση εικόνας σε βίντεο υψηλής ταχύτητας που έχουμε συναντήσει έως σήμερα.

NEW i-Speed 2 Series

High-speed camera for when space is at a premium

NEW i-Speed 7 Series

Highest Speed | Highest Resolution | 1080p @ 12,500 fps | 144GB RAM

Rendered in 0.0316 sec