Μαγνητικά Σωματίδια - MAGNAFLUX

Αποτελεί απλή και γρήγορη μέθοδο εντοπισμού επιφανειακών ασυνεχειών σε σιδηρομαγνητικά υλικά. Μπορεί να καλύψει μεγάλο πλήθος εφαρμογών, αφού δεν περιορίζεται από το σχήμα και τον όγκο του αντικειμένου προς έλεγχο. Δεν απαιτεί μεγάλη εμπειρία του χρήστη για την ερμηνεία των ενδείξεων και αποδεικνύεται μία από τις πιο οικονομικές μεθόδους ελέγχου.

Η MAGNAFLUX, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της μεθόδου, προσφέρει πλήρη γκάμα αναλωσίμων σε μορφή σπρέι, υγρών και σκόνης, αλλά και αξιόπιστο εξοπλισμό όπως ηλεκτρομαγνήτες, πηνία, κτλ. απαραίτητο για την εφαρμογή της μεθόδου. Επίσης διατίθενται αυτοματοποιημένοι πάγκοι εργασίας, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν έλεγχο σε αντικείμενα έως και πάνω από 3 μέτρα, καθώς και φορητές μονάδες μαγνήτισης.

Ορατά Μαγνητικά Σωματίδια - Magnavis

 

ΕίδοςΣυσκευασίαΣυμμορφώνεται βάσηPDF

7HF

Packaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 5 litre metal can
 • AMS2641B
 • AMS3041E
 • ASM3043D (Aerosols only)
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E709
 • ASTM E1444/E1444M
 • EN ISO 9934-2
 • MIL-STD-2132D

WCP-2

Packaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 5 litre metal can
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • EN ISO 9934-1
 • EN ISO 9934-2

1 Grey

   Packaging icon: 1kg round plastic tub Packaging icon: 5Kg/3.5 litre plastic tub 
 • AMS3040D
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E709
 • ASTM E1444/E1444M
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271
  
   

3A Black

8A Red

WB-27 Packaging icon: 1 litre plastic bottle 
 • AMS3042E
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E709
 • ASTM E1444/E1444M
 • EN ISO 9934-2
 • MIL-STD-271F
 • MIL-STD-2132D
 • NAVSEA 250-1500-1
 • SAE AS4792
 

 

Φθορίζοντα Μαγνητικά Σωματίδια - Magnaglo

ΕίδοςΣυσκευασίαΣυμμορφώνεται βάσηPDF
14HF Packaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 5 litre metal can Packaging icon: 25 litre plastic bottle
 • AMS2641B
 • AMS3044F
 • AMS3045E
 • AMS3046E (Aerosols only)
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E709
 • ASTM E1444/E1444M
 • EN ISO 9934-2
 • MIL-STD-2132D
 • Rolls Royce RRP 58004 (CSS 231)
 • SAFRAN In 5300
 • SNECMA DMR70-520
 
410HFPackaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 25 litre plastic bottle
 • AMS2641B
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E709
 • MIL-STD-2132D
 • SAFRAN In 5300
14APackaging icon: 1kg/3.5 litre plastic tub Packaging icon: 5Kg/5.7 litre plastic tub
 • AMS3044F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E709
 • ASTM E1444/E1444M
 • EN ISO 9934-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Rolls Royce RRP 58004 (CSS 231)
 • SAFRAN In 5300
MG 410Packaging icon: 1kg round plastic tub
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E709
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • NAVSEA 250-1500-1
 • SAFRAN In 5300

MG 601
(top-up

WB-655)

Packaging icon: 1kg round plastic tub
 • AMS3044F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E709
 • ASTM E1444/E1444M
 • EN ISO 9934-2
 • KTA 3905
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
WB-12Packaging icon: 1 litre plastic bottle 
 • AMS3044F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E1444/E1444M
 • EN ISO 9934-2
 • Rolls Royce RRP 58004 (CSS 231)
 • SAE AS4792
WB-655Packaging icon: 1 litre plastic bottle Packaging icon: 5 litre plastic bottle
 • AFNOR NF A 09-125
 • AMS3044F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E1444/1444M
 • ASTM E709
 • DIN 54132
 • EN ISO 9934-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • NAVSEA 250-1500-1
 • SAE AS4792
MG/MX
Carrier II Oil
Packaging icon: 25 litre plastic bottle Packaging icon: 200 litre barrel
 • A-A-59230
 • AMS2641B
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM D93
 • ASTM E1444/E1444M
 • ASTM E709
 • MIL-STD-2132D
 • NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271
 • Pratt & Whitney PMC 1887-1

 

 

 

 

Rendered in 0.0462 sec